Postup pri nákupe na splátky

1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdete odkaz "Vypočítajte si nákup na splátky". 
Viac o postupe nakupovania sa dozviete tu.

2. Splátková kalkulačka

Po kliknutí na tento link sa zobrazí splátková kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky podľa vašich požiadavok. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka kliknutím na text "Kúpiť".

Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.

3. Spôsob platby

Keď budete mať v košíku všetok požadovaný tovar a vyplnené fakturačné údaje, zvoľte v ďalšom kroku ako spôsob platby "Na splátky (spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE)". 

4. Odoslanie objednávky

Po kliknutí na pokračovať sa presuniete na zhrnutie, kde si môžte objednávku naposledy skontrolovať a kliknutím na "Potvrdiť a objednať" si tovar na splátky objednáte. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na stránku  www.cetelem.sk , kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

5. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

 • pre úver do 3000 €
 1. 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere 
 2. 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov 
 3. 1x obojstrannú kópiu občianskeho preukazu 

Doklady totožnosti 

 • Primárny doklad totožnosti:
  • Občania SR: Kópia platného občianskeho preukazu
  • Cudzí štátni príslušníci: Kópia povolenia na trvalý pobyt v SR
 • Druhý dokument alebo doklad na overenie identity: 
  • pas,
  • vodičský preukaz,
  • preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím – ZŤP,
  • zbrojný preukaz,
  • potvrdenie o výške príjmu,
  • výmer o dôchodku
  • daňové priznanie v prípade SZČO,
  • doklad o bydlisku – faktúry za energie, telefón, internet, televízia,
  • pracovná zmluva v prípade klientov zamestnaných v zahraničí


 • potrebujete vždy 1. doklad na overenie príjmu:  

Zamestnanci: Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:  

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže:

 • nakoľko Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme, je nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným dokumentom.

Podnikateľ (SZČO):

 • kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom. Ako potvrdenie akceptujeme aj vetu o elektronicky podanom daňovom priznaní.

Konateľ / Spolumajiteľ firmy: 

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Dôchodcovia: Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoru

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec
len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy


 • pre úver nad 3000 €

V prípade každej žiadosti o úver nad 3000 EUR pri rodinnom stave klienta „ženatý/vydatá“ a „druh/družka“ je nutný podpis spoludlžníka/čky na zmluvnej dokumentácii, t.j. spoludlžník podpisuje formulár „Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ( obomi podpísaný originál tohto formulára je potrebné zaslať na adresu spoločnosti Cetelem) a Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (v prípade schválenia úveru)“.

6. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

7. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliskaOverené
zákazníkmi

overene

Hore