Ochrana osobných údajov v e-shope  www.skyelektro.sk

Prevádzkovateľ e-shopu zodpovedný za spracovanie osobných údajov:

 • Prevádzkovateľom e-shopu zodpovedným za spracovanie osobných údajov je spoločnosť EURONICS Prievidza s.r.o., Bojnická cesta 39C, Prievidza.

Aké osobné údaje spracovávame:

Pre vybavenie objednávok získavame iba osobné údaje v minimálnom rozsahu potrebnom na ich vybavenie, ktorý nám ukladajú platné právne predpisy Slovenskej republiky v nasledujúcom rozsahu:

 • Fyzické osoby:
  • Meno, priezvisko a adresu bydliska objednávateľa
  • Dodaciu adresu
  • Telefonický a e-mailový kontakt

 • Právnické osoby:
  • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
  • Telefonický a e-mailový kontakt kontaktnej osoby

 • Pre marketingovú komunikáciu (reklamu) - získavame iba osobné údaje potrebné pre zasielanie reklamných materiálov a oznamov v nasledujúcom rozsahu:
  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefonický kontakt

Kde sa Vaše osobné údaje ukladajú:

Osobné údaje sa ukladajú v elektronickej podobe v našom e-shope a v informačnom – účtovnom systéme. 
Ďalej sú poskytované prepravcom podľa spôsobu dopravy ktorý zvolíte:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 alebo
 • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, alebo
 • Geis SK s.r.o..,Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428 alebo
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,, IČO: 31338887 .

V prípade, že kupujúci v procese objednávania začiarkne súhlasné pole "Chcem vyjadriť svoj názor na nákup o 10 dní v emailovom dotazníku",  súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje kupujúceho potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: 

 • portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), 
 • portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), 
 • portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). 

Predávajúci poskytne hodnotiacim spoločnostiam emailovú adresu spotrebiteľa a obsah jeho objednávky.

Kontrola udelených súhlasov, spracovanie osobných údajov a ich zmena:

Každý užívateľ e-shopu má vytvorené osobné konto, v ktorom si môže skontrolovať osobné údaje, ktoré poskytol pre spracovanie objednávok. 


V záložke „udelené súhlasy“ nájde aj aké súhlasy pre spracovanie osobných údajov prevádzkovateľovi e-shopu udelil. Udelené súhlasy môže kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť a osobné údaje, vymazať. Pre prihlásenie do osobného konta sa používa e-mailová adresa, ktorú ste zadali pri registrácii a heslo (ak ste heslo stratili, môžete si v záložke prihlásenie pomocou tlačidla “Zabudli ste heslo?“ dať poslať nové heslo na svoju e-mailovú adresu.)


Osobné údaje potrebné pre vybavenie objednávky, jej fakturáciu a pre jej dodanie v rozsahu ktorý nám ukladajú právne predpisy Slovenskej republiky sme povinný evidovať po dobu určenú týmito právnymi  predpismi(zvyčajne 10 rokov) a počas nej nemôžu byť vymazané. Ide predovšetkým o údaje evidované v účtovných dokladoch ako sú: faktúry, dodacie listy, prepravné listy, reklamačné zápisy, protokoly a podobne.

Odberatelia nášho newslettera a reklamných oznámení môžu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov upraviť tu: https://skyelektro.sk/confirms/request 

O výpis registrovaných osobných údajov alebo ich prenos a vymazanie môžete požiadať aj písomne na e-mailovej adrese info@skyelektro.sk . Pre vybavenie takejto žiadosti podanej písomnou formou elektronickými komunikačnými prostriedkami môže prevádzkovateľ e-shopu požadovať hodnoverné preukázanie totožnosti žiadateľa.(napr. potvrdením e-mailovej alebo SMS správy zaslanej na kontaktné adresy a telefonické číslo žiadateľa).

Rešpektujeme práva dotknutých osôb na ochranu osobných údajov a to predovšetkým:

-  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
-  právo na opravu osobných údajov
-  právo na vymazanie osobných údajov
-  právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
-  právo namietať spracovanie osobných údajov
-  právo na prenos svojich osobných údajov
-  právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracovania)
-  právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

    Ubezpečujeme Vás, že pre ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím sme urobili maximum. Naše databázy sú šifrované a prístupy do nich sú monitorované.  

     Aby ste zabezpečili svoje osobné údaje pred zneužitím je potrebné aby ste aj Vy naši zákazníci a obchodní partneri chránili prihlasovacie údaje do svojho osobného profilu pred zneužitím. Prevádzkovateľ informačného systému nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, ktoré boli získané pomocou prihlasovacích údajov používateľa - zákazníka, ktorý ich nezabezpečil pred únikom a zneužitím neoprávnenou osobou.

Ktoré údaje nespracovávame a neukladáme:

     Všetky peňažné transakcie, ktoré sú realizované prostredníctvom platobných brán  pri úhradách realizovaných platobnou kartou alebo prevodom v elektronickom bankovníctve prebiehajú mimo nášho e-shopu priamo vo vašom internet bankingu alebo pri platbe kartou v platobnom portáli banky Borgun.. V e-shope nedochádza k žiadnym záznamom alebo zberu údajov o týchto transakciách, jedinou informáciou, ktorú nám príslušná aplikácia poskytne je potvrdenie úhrady konkrétnej objednávky. 

     Pri nákupe na splátky je kupujúci pri výbere formy úhrady "na splátky" presmerovaný do informačného systému príslušnej splátkovej spoločnosti a všetky údaje, ktoré zadáva do žiadosti o poskytnutie úveru sa ukladajú iba v ňom, mimo nášho e-shopu. Príjemcom vytlačeného vyhotovenie úverovej zmluvy, a súvisiacich dokladov, ktoré zasiela kupujúci predávajúcemu jesplátková spoločnosť, ktorej ich zasiela predávajúci.Overené
zákazníkmi

overene

Hore